သူငယ္ခ်င္းမ်ားသို႔ အထူးေတာင္းပန္ျခင္း

ဓမၼသီခ်င္းမ်ားစုစည္းထားတဲ႔ ဘေလာက္ေလး ဆိုက္နာမည္ စမ္းၾကည္႔ရင္းနဲ႔ ေျပာင္းသြားလို႔ လိဒ္ခ်ိတ္ေပးသူမ်ားကို အားနာလို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္။အားေပးခ်င္ရင္ေတာ႔ အသစ္ျပန္ခ်ိတ္ေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ။လိဒ္စာကေတာ႔ atetsanyei.blogspot.no ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေတးသီခ်င္းေတြကို album အလိုက္ စုစည္းထားပါတယ္။ လမ္းႀကံဳရင္ ၀င္ေရာက္အားေပးၾကပါလို႔။ ဘေလာက္နာမည္ ကိုလည္းေျပာင္းထားပါတယ္။ အသက္စမ္းေရပါ။အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္လ်က္


Back to Top Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...