သူငယ္ခ်င္းမ်ားသို႔ အထူးေတာင္းပန္ျခင္း

ဓမၼသီခ်င္းမ်ားစုစည္းထားတဲ႔ ဘေလာက္ေလး ဆိုက္နာမည္ စမ္းၾကည္႔ရင္းနဲ႔ ေျပာင္းသြားလို႔ လိဒ္ခ်ိတ္ေပးသူမ်ားကို အားနာလို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္။အားေပးခ်င္ရင္ေတာ႔ အသစ္ျပန္ခ်ိတ္ေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ။လိဒ္စာကေတာ႔ atetsanyei.blogspot.no ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေတးသီခ်င္းေတြကို album အလိုက္ စုစည္းထားပါတယ္။ လမ္းႀကံဳရင္ ၀င္ေရာက္အားေပးၾကပါလို႔။ ဘေလာက္နာမည္ ကိုလည္းေျပာင္းထားပါတယ္။ အသက္စမ္းေရပါ။အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္လ်က္
Back to Top