မိုင္းကုိင္ၿမိဳ႕က အလြမ္းပုံျပင္


သွ်မ္းလူမ်ဳိးတုုိ႔ရဲ႕ အတိတ္သမုုိင္းပုုံျပင္ေတြ ထဲက ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ ခြန္ဆန္ေလာနဲ႔ နန္းဦးျပင္ အခ်စ္ ပုုံျပင္ေလးပါ ..
မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ကုုိ - ေတာင္ႀကီးကေန သြားမယ္ဆိုရင္.... မိုင္တရာေက်ာ္ေ၀းပါတယ္...။ ရွမ္းေတာင္ ကေနၿပီး.. ရွမ္းအေရွ့ဘက္ကို သြားတဲ့ လမ္းအတိုင္း သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့....ေတာင္ႀကီး > ဟိုပုံး > မိုင္းပြန္ > လြယ္လိြဳင္ အထိသြားၿပီး.. လြယ္လြိဳင္ၿမိဳ႕မွ.. လမ္းခြဲထြက္ကာ..ပင္လုံ > လဲခ်ား > ကေနတဆင့္ မိုင္းကိုင္..ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ပါတယ္.. နန္းဦးျပင္ေနတဲ့ၿမိဳ႕ေလး ေပါ့...။
Back to Top