ေဆးလိပ္၏ အႏၱရယ္ဆိုးမ်ား

ေဆးလိပ္၏ အႏၱရယ္ဆိုးမ်ား

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း လူသန္းေပါင္း ၅.၄ သန္းခန္႔ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးလ်က္ရွိပါသည္။

ေသဆံုးျခင္းကို ကာကြယ္၍ရေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ အဓိက က်လွပါသည္။ ေဆးလိပ္တြင္ နီကိုတင္းေခၚ စိတ္ကိုစြဲလန္းတတ္ေစေသာ ပစၥည္းအပါအ၀င္ ဓာတုပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္း ၂၂ မ်ိဳး ပါ၀င္သည္။ ေဆးလိပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ နီကိုတင္းသည္ ဦးေႏွာက္ရွိ အာ႐ံုခံေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္ျပဳျခင္းအား လံႈ႕ေဆာ္သျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရရွိျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းျခင္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏုိင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ -

ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာႏွင့္ အျခားကင္ဆာမ်ား၊ အဆုတ္ေလႁပြန္ေယာင္ျခင္း၊ လက္ႏွင့္ေျခေထာက္ရွိ ေသြးလႊတ္ေၾကာႀကီးမ်ားပိတ္၍ ေျခေခ်ာင္း၊ လက္ေခ်ာင္း ပုပ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖတ္ရျခင္းေၾကာင့္ လူစဥ္မမီျခင္း၊ ပန္းေသပန္းညႇိဳးေရာဂါ၊ မိခင္မ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း၊ ကေလး ေပါင္မျပည့္ျခင္း၊ ေမြးကင္းစကေလး ေသဆံုးျခင္း အစရွိေသာ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ိဳးမ်ားအျပင္ -
စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဥပမာ - ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ အပိုကုန္က်ေငြသည္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးကို က်ပ္တည္းေစႏုိင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတြင္ ေရာဂါရပါက မိသားစုတြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးစြာ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ေဆးလိပ္မွသည္ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအထိ စြဲသြားၿပီး လူမႈေရးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား မ်ားျပားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဆးလိပ္သည္ လူတို႔၏ ကာယဉာဏစြမ္းအားကို ထိခုိက္ေစျခင္း၊ ေဆးရြက္စုိက္ခင္း၊ စီးကရက္စက္႐ံုမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းျခင္း အစရွိေသာ လူမႈေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။

ေဆးလိပ္ဘာေၾကာင့္ ျဖတ္သင့္သလဲ။

သင္ ေဆးလိပ္ကို မည္သည့္အရြယ္မွစ၍ မည္မွ်ပင္ ေသာက္ခဲ့ေစကာမူ ျဖတ္လုိက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ သင့္က်န္းမာေရး သိသာစြာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္။
ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာဂါ စသည့္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။
လူ႔သက္တမ္းေစ့ ေနႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရး ရွိလာသည္။
မိသားစုကုန္က်စရိတ္သက္သာ၍ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကရသည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ေဆးလိပ္ဘယ္လိုျဖတ္မလဲ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခိုင္မာစြာ ခ်ပါ။
ေဆးလိပ္ျဖတ္မည့္ေန႔ကိုေရြး၍ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား မိမိေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါ။
ေလွ်ာ့ေသာက္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ တိခနဲျဖတ္ပါ။
ေဆးလိပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပတ္၀န္းက်င္၌ လံုး၀မရွိပါေစႏွင့္။
ေဆးလိပ္ေသာက္မိမည့္ ေနရာမ်ားသို႔ မသြားပါႏွင့္။
မိဘ၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရယူပါ။

ေဆးလိပ္သည္ စြဲလန္းေစႏုိင္သျဖင့္ လံုး၀ စမ္းသပ္ မေသာက္မိပါေစႏွင့္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား အတုခိုး မမွားပါေစႏွင့္။ ေဆးလိပ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္မွ ျဖတ္ရန္ေနာက္က်ေနၿပီဟု မရွိပါ။ ျဖတ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္ရန္သာ လိုအပ္သည္။ မိမိစိတ္သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ မျဖစ္ရန္သာ အေရးႀကီးပါသည္။

လူသားတိုင္း က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ျမန္မာ့ေသြးဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
Back to Top