အားရွိခ်င္သူမ်ား သတိထား


၀တ္ရည္ေအာင္
ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ လႈ႔ံေဆာ္မႈေပးႏုိင္သည့္ ေဆး၀ါးေၾကာ္ျငာ
မ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေၾကာင္း အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕ကဆုိသည္။
ယခင္က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ဖတ္႐ႈႏုိင္ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ပါ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား
ပိုမိုေတြ႕လာရၿပီး ထိုေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုျပႆနာမ်ားအား ရင္ဆုိင္ၿပီး အသုံးျပဳေနသူ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ဦး(ဂ်ီပီ)က ေျပာ သည္။
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ ပိုမိုရရွိရန္ အသုံးျပဳၾကေသာ ထိုေဆး၀ါးမ်ားကို အၫႊန္းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေရးသားေၾကာ္ျငာၾကၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသားမ်ား၊ လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ လူႀကီးမ်ား အသုံးျပဳမႈ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သု ေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ားက ေျပာသည္။

“လူငယ္ေတြကေတာ့ နည္းနည္းေၾကာက္ၾကတယ္။ အခု ေဆးခန္းမွာ ေတြ႕ေနရတာေတာ့ လူလတ္ပုိင္းေတြ မ်ားတယ္။ အသက္(၂၅-၃၀) ေလာက္ကေန
၅၀-၆၀ေတြလည္း ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ဦးကေျပာသည္။
မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေမးျမန္းႏုိင္သည့္ တယ္လီဖုန္းေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္လည္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေမးျမန္းမႈသည္ အေမးမ်ားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
“ဒီေဆး၀ါးေတြကေတာ့ ေဆးပညာအရ စမ္းသပ္ထားတဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြ မရွိထားတဲ့ ေဆး၀ါးမ်ဳိးပဲ။ သက္ေသအေျချပဳ ေဆးပညာထဲမွာ မပါဘူး” ဟု အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သဘာ၀အမ်ဳိးသား အားတုိးေဆးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပ်ဳိစင္ဘ၀ကို ျပန္လည္ရရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း
ေၾကာ္ျငာထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာျမင့္ဦး(ဂ်ီပီ)ကေျပာသည္။
ေဆး၀ါးတစ္ခု ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမျပဳမီတြင္ အဆင့္ဆင့္စမ္းသပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆး၏ သက္ေရာက္မႈ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးစသည္တို႔အား
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစမ္းသပ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိရေသာ္လည္း ယခုေစ်းကြက္အတြင္းရွိေနသည့္
ထုိလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ထုိအဆင့္မ်ားမပါရွိဘဲ အၫႊန္းျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း
သိရသည္။
စမ္းသပ္မႈ မရွိထားသည့္အတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား၊ ေဆးပမာဏမ်ားအား မသိရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆုံးသြားသည့္ လူမ်ားအျပင္
မမွန္ကန္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအသုံးျပဳၾကျခင္းေၾကာင့္ လိင္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထိခိုက္သြားၾကသူမ်ားလည္း မ်ားျပားေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ဦးက
ေျပာသည္။

“အခု ဆိုးေနတာက အဲဒီလို လိမ္းေဆးေသာက္ေဆးေတြထက္ အဂၤါႀကီးထြားေအာင္ ထိုးတဲ့ေဆးေတြေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တာ ပိုမ်ားေနတယ္။
ပိုမိုသာယာမႈရမယ္ဆိုတဲ့ အထင္နဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ၫႊန္းၿပီး လုပ္ၾကတာကေန တခ်ဳိ႕ေတြဆိုရင္ လိင္အဂၤါႂကြက္သားေတြ
ပ်က္စီးကုန္တယ္။ အနာေတြျဖစ္ၿပီး ပဲ့ထြက္ကုန္ၿပီး ေရာက္လာတဲ့သူေတြ မ်ားလာတယ္” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ဦးက သူ၏အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာသည္။
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ထိုေဆးမ်ားသည္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး
စ၀င္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ လူသုံးမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆး၏ဆုိးက်ဳိးမ်ားအား ပညာေပးေရးသားမႈ မ်ားျပားခဲ့သျဖင့္ အသုံးျပဳမႈနည္းပါးခ့ဲေသာ္လည္း
ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ျပန္လည္အသုံးမ်ားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ပင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏုိင္ၿပီး ေငြက်ပ္ေထာင္ဂဏန္းမွ ေသာင္းဂဏန္းအထိ အကုန္ခံကာ အသုံးျပဳေနၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ေဆးမ်ားသည္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခံႏုိင္ရည္ေပၚ မူတည္ၿပီး ပမာဏအတိုးအေလွ်ာ့ျဖင့္ အသုံးျပဳရၿပီး အၿမဲမျပတ္ ေရရွည္သုံးစဲြျခင္း မျပဳသင့္သည့္ ေဆးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိဘာသာအခ်ိန္အဆမရွိ သုံးစဲြျခင္းမွ ေနာက္ဆက္တဲြအႏၲရာယ္မ်ား
ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည္။ လူႀကီးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည့္ ပန္းေသပန္းညႇိဳးျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား အခ်ိန္အဆမမွန္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ဆီးက်ိတ္ႀကီးေနသည့္အတြက္ ေဆး၀ါးအသုံးျပဳေနရသူမ်ား ေသြးေပါင္က်ဆင္းရာမွ အသက္ဆုံး႐ႈံးသြားျခင္း၊ လူငယ္မ်ား သုက္လႊတ္ျမန္သည့္အတြက္ သုံးစဲြသည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အရာမ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား လာႏုိင္ေၾကာင္း မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးသုေတသနျပဳလုပ္ေနသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
“လူငယ္ေတြ အသုံးျပဳၾကတဲ့ ေဆးေတြဆိုလည္းသူက သုက္ထြက္ျမန္တာကို ျပဳျပင္ဖို႔ ဦးေႏွာက္ကို ျပဳျပင္တဲ့ ေဆး၀ါးမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။ မသုံးတတ္ဘဲ
ေသခ်ာ ေဆးပမာဏ မရွိဘဲ သုံးတာမ်ားရင္ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြ ျပႆနာျဖစ္တယ္” ဟု အဆုိပါ သုေတသနပညာရွင္က ေျပာသည္။
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေက်နပ္မႈ ရရွိရန္အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ား အသုံးျပဳျခင္းထက္ မိမိတို႔၏ ျပႆနာမ်ားအား ေရွးဦးစြာ ဆန္းစစ္၍ အျပဳအမူမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ၿပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးရွိသည့္ ေဆး၀ါးအား ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမွသာ ဆရာ၀န္ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳသင့္
ေၾကာင္း သိရသည္။
လိင္စိတ္တက္ႂကြေစရန္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လူသံုးမ်ားၾကသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္
အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးမ်ားအျပင္ တုိင္းရင္းေဆးမ်ားလည္း နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးျပဳၾကသည္။
တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားသည္လည္း အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးမ်ားကဲ့သုိ႔ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေသခ်ာေလ့လာမႈမရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ပါက
ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။
“အဲဒီလိုတုိင္းရင္းေဆးေတြက ပိုေတာင္အႏၲရာယ္ရွိေသးတယ္။ အဂၤလိပ္ေဆးကမွ ပါတဲ့ပစၥည္းေတြကို ေသခ်ာဖတ္ရင္ ဘယ္ေလာက္
အတုိင္းအတာအထိပဲ ေသာက္သင့္တယ္။ ဘယ္လိုလူေတြမေသာက္သင့္ဘူးဆိုတာ သိတဲ့သူက ေျပာဦးမယ္။ တိုင္းရင္းေဆးမွာေတာ့
ပါ၀င္တဲ့ပစၥည္းေတြက ဘယ္သူေတြနဲ႔မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုတာ ေျပာဖို႔ နည္းနည္းေတာ့ခက္တယ္” ဟု အဆိုပါ သုေတသနပညာရွင္ကေျပာသည္။
လိင္မႈႏွင့္လိင္ကိစၥအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ျပႆနာသည္သာမဟုတ္ဘဲ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတို႔သည္လည္း ဆက္စပ္ေနၿပီး
လိင္ပိုိင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ေရာဂါမ်ားပါ ေနာက္ဆက္တဲြပါ၀င္လာႏိုင္သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား၌ အိမ္ေထာင္မျပဳမီ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈႈမ်ား ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိထားၿပီး ထိုျပႆနာသည္ လူငယ္မ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ မရွိျခင္း၊ ပညာေရးစနစ္ေကာင္းျခင္း၊
ေကာင္းမြန္သည့္ အေပါင္းအသင္းမရွိျခင္း၊ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အုပ္ထိန္းမႈစနစ္တက်မရွိျခင္း စသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ထိုသုေတသနတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးကေျပာသည္။
“လိင္မႈကိစၥဆိုတာ လူငယ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာသိပ္မ်ားေနတာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာမဟုတ္ဘူး။ ပညာေရး၊ အားကစား၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အုပ္ထိန္းမႈပံုစံစတဲ့ အခ်က္ေတြ ခ်ဳိ႕ယြင္းလာရင္ လိင္ကိစၥဘက္မွာမ်ားလာတယ္။ အရင္က သုေတသနလုပ္ထားတာမ်ဳိး မရွိတဲ့အတြက္
အခုဘယ္ေလာက္အထိ မ်ားလာလဲမသိႏုိင္ေပမယ့္ သုေတသနအရ လူငယ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါေတာ့ လက္မထပ္ခင္ အတူတူေနတာမ်ဳိး
မ်ားေနတယ္” ဟု ထိုပညာရွင္က ေျပာသည္။
“အခုဆိုရင္ Sex နဲ႔ တဲြလာတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကလည္း မ်ားလာၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ပဲထိန္းထိန္း အရင္က နယ္စပ္ေတြမွာပဲ ေပါမ်ားတဲ့ ေဆး၀ါးေတြက
အခုဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ႀကီးေတြမွာလည္း တြင္က်ယ္လာၿပီ။ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း သံုးလာၾကၿပီ” ဟု အဆိုပါသူက ဆက္လက္ေျပာသည္။
ထိုျပႆနာမ်ား နည္းပါးလာေစရန္ ပညာေရးစနစ္ေကာင္းမြန္ေနေစရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားတြင္ ဘ၀အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားရွိေစရန္၊
အေပါင္းအသင္းေကာင္းမ်ား၊ အားကစား၊ အုပ္ထိန္းမႈေကာင္းမြန္မႈမ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား
ႏုိင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လူငယ္မ်ားကိုသာမက အုပ္ထိန္းသူမ်ားကိုပါ ပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ားပါ ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ ရွိသည့္အခါ ရည္မွန္းခ်က္ လဲြေခ်ာ္သြားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားအား ဆင္ျခင္လာေစျခင္းျဖင့္ လိင္ကိစၥရပ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္လည္း မိမိခ်စ္သူ ရည္းစားအား မိမိမျဖစ္ေစခ်င္သည့္ အဆင့္မ်ားအတြက္ ျငင္းႏုိင္သည့္
အရည္အေသြးမ်ား ျပည့္၀လာေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားလည္း အဆိုပါ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
သုိ႔ျဖစ္ရာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ား အလြယ္တကူ ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ စမ္းသပ္သုံးစြဲလုိသည့္ လူငယ္မ်ား၊
လိင္စိတ္လြန္ကဲသူမ်ားအၾကား က်န္းမာေရးအသိရွိရန္မွာ မ်ားစြာလုိအပ္လွေပသည္။
                                                    
 
Back to Top