ခ်ယ္ရီခ်ိန္

 
ေတာင္ေပၚမွာေလ
ခ်ယ္ရီေတြ ပြင္႔ခါစပဲရွိေသးတယ္
ေလရိုင္းေၾကာင္႔ တခ်ိဳ႕ေၾကြသြားရရွာ....
 
ေနေလာင္ကာ က်န္ပြင္႔ဖတ္ေတြ မဖြင္႔ၿဖိဳးနိုင္တာ
မိုးေခါင္တာ သဘာဝတရားပဲ
ဆိုၾကေပမယ္႔
ငွက္ကေလးေတြ အတြက္ေတာ႔
တကယ္႔
ရင္ေလးစရာပါ.....
 
ဇက္ဗီလင္းတန္း
Back to Top