ထြန္းအိျႏၵာဗို...199901.ရင္နာတယ္ 02.ငါ့ကိုမေမ့ပါနဲ႕ 03.လာမယ့္ႏွစ္မွာရည္းစားထားမယ္ 04.မရဲ႕ေမာင္ေလး 05.ကိုကိုေရခ်စ္မိျပီ 06.သြားမယ္ Hollywood 07.ေသခန္းျပတ္ပဲသူငယ္ခ်င္း 08.လူၾကမ္းမင္းသား 09.1999 10.ဓါတ္ျပားေဟာင္းေလးတစ္ခ်က္ 11.စည္းကမ္းသိပ္မ်ား 12.ဒီလိုဒီလိုလွလို႕ခ်စ္တာ 13.ေမာင္ေမာင္ မငိုဘူး ရင္က်က္ျပီ 14.ကမာၻနဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး 99.ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္
Back to Top