ႏွင္းဆီလႈိင္းမ်ား...ရဲသြင္

01.မင္းမသိဘူးလား 02.ေ၀း ေ၀း သုိ႔ 03.စြန္႔စားမယ္အခ်စ္ 04.မာယာယစ္မူး 05.သူငယ္ခ်င္းအတြက္ 06.အခ်စ္အိမ္မက္ 07.အခ်စ္ရူး 08.ေျပာလုိက္ 09.ၾကည္ႏူးျခင္းလား ခြဲခြာျခင္းလား 10.ငုိရႈိက္ေနေသာႏွလုံးသား 11.ဒဏ္ရာမ်ားနဲ႔အတၱ 12.အက်ီၤတထည္အေၾကာင္း 13.ဒုိ႔ကခ်စ္ေနလုိ႕ 14.အိမ္မက္မ်ားၿပိဳပ်က္ျခင္း 15.ဒုကၡမေပးနဲ႔ေတာ့
Back to Top